Gå til hoveddelVelkommen. Du er ikke pålogget. Logg på

 

Teknisk hjelp

 Teknisk hjelp
Starten på hoveddelen. Utskriftsvennlig format

Personvernavtale 

Velg et språk 

Gyldig fra: 25.mai 2018

Elektronisk Rekruttering - Personvernerklæring

 

Hei,

En av de største forandringene i Loven om privatdata trer i kraft 25. mai 2018. Personvernforordningen (GDPR) innebærer at du vil ha mer kontroll over hvordan dine data brukes, og de vil bli bedre tatt i vare av organisasjonene. Som følge av disse endringene, har vi oppdatert vår personvernserklæring, slik at du vet hvordan vi behandler dine private data og dine rettigheter. Den nye personvernserklæringen vil være tilgjengelig fra 25. mai.

Takk,

Rolls-Royce-teamet

 

Rolls-Royce plc og dets selskaper (heretter omtalt som "R-R") respekterer dine rettigheter knyttet til personvern. Personvernerklæringen beskriver de ulike formene for informasjon, inkludert personlig data, som R-R samler inn på nettsiden www.rolls-royce.com, hvordan R-R benytter denne informasjonen, hvem R-R deler den med og valgene du kan gjøre med hensyn til hvordan R-R skal benytte denne informasjonen. Den beskriver også hvordan R-R beskytter informasjonen din og hvordan du kan kontakte R-R vedrørende sikkerhetsrutiner.

 

Informasjon du legger inn på denne nettsiden vil bli behandlet og lagret av R-R sin leverandør, Oracle Corporation UK Limited of Oracle Parkway, Thames Valley Park, Reading, Berkshire, RG6 1RA, UK og deres underleverandører ("Oracle"). Oracle utfører lagringstjenesten for denne nettsiden i Amsterdam, Nederland.

 

UK:
I forhold til Data Protection Act 1998, er dataens eier Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT. Chief Privacy Officer kan kontaktes på denne adressen, eller på e-postadressen data.privacy@rolls-royce.com.

 

Tyskland:
I forhold til Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), er dataens eier i Tyskland Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, Eschenweg 11, Dahlewitz, 15827 Blankenfelde-Mahlow. Data Privacy Officer kan kontaktes på denne adressen.

 

R-R bruker en tredjepartsleverandør, Alexander Mann Solutions Limited, 3 Waterhouse Square, 138-142 Holborn, London, EC1N 2SW, til å håndtere personlig data som del av rekrutteringsprosessen. Denne informasjonen prosesseres i Polen.

 

INFORMASJON INNHENTET AV R-R

 

Som en del av jobbsøkingsprosessen vil R-R innhente ulike former for informasjon - dette kan inkludere:

 • Kontaktinformasjon (navn, adresse og e-post adresse)
 • Nasjonalitet og alder
 • Akademiske og faglige kvalifikasjoner, evner og kompetanse
 • CV som utfyller din jobbsøknad, inkludert attester og vitnemål
 • Arbeidshistorikk
 • Jobbsøkerhistorikk
 • Dine svar på jobbspesifikke spørsmål
 • Informasjon knyttet til hvordan du hørte om stillingen(e)
 • Annen informasjon du legger inn på denne nettsiden

Når du besøker denne nettsiden, vil R-R også innhente ulike former for informasjon automatisk ved bruk av virkemidler som for eksempel cookies, web server historikk og web beacons.

 

Cookies er små tekst filer som nettsider sender til din datamaskin eller andre internettilknyttede innretninger for å identifisere din nettleser eller for å lagre informasjon eller innstillinger på denne. Nettleseren din gir deg anledning til å begrense eller koble ut noen cookies. Vær oppmerksom på at uten cookies, er det ikke sikkert at du kan benytte alle funksjoner på denne nettsiden.

 

I forbindelse med innhenting av informasjon ved bruk av cookies, kan R-R sine webservere registrere detaljer som type operativsystem, type nettleser, domene og andre innstillinger i tillegg til hvilket språk systemet ditt benytter og hvilket land og tidssone din innretning er lokalisert i. Webserver historikken kan også registrere informasjon som for eksempel adressen til nettsiden som var linket til denne nettsiden, samt IP adressen til innretningen du bruker for å koble deg til internett.

 

For å kontrollere hvilke webservere som innhenter denne informasjonen, kan R-R legge ut elektroniske merkelapper kalt web beacons på sine nettsider. Dette er datainstruksjoner som linker nettsider til spesifikke webservere og cookies.

 

HVORDAN R-R BENYTTER INFORMASJONEN

 

R-R og våre tredjepartsleverandører, slik som Alexander Mann Solutions, kan benytte informasjon innlagt på nettsiden på følgende måte:

 • For å evaluere dine kvalifikasjoner for den ønskede stillingen
 • For å behandle din søknad
 • Dersom du tillater det; for å informere deg om og ta deg i betraktning for fremtidige jobbmuligheter
 • For å støtte opp under eventuelt engasjement i og introduksjon til R-R
 • Som grunnlag for din personalfil
 • For å kontakte deg for ytterligere informasjon, dersom det blir nødvendig
 • For å overholde gjeldende rettslige forpliktelser og R-R policyer
 • Anonymisert informasjon kan bli brukt til å sørge for overholdelse av rettslige forpliktelser knyttet til likestilling.
 • Til å kunne måle kundetilfredshet, utvikle rapporter og forbedre interne prosesser.

R-R kan benytte informasjon innhentet automatisk på denne nettsiden for dataanalyser og systemadministrasjon, som for eksempel for å se hvorvidt du har besøkt nettsiden tidligere eller om du er ny bruker av nettsiden, samt for å overholde R-R sine rettslige forpliktelser, policyer og prosedyrer.

 

R-R vil ikke benytte informasjon innhentet fra denne nettsiden til markedsføring uten ditt samtykke. Når du oppretter en konto på denne nettsiden, vil R-R spørre om tillatelse til å sende deg en e-post dersom en ny stilling som matcher din profil blir annonsert. Du kan stoppe utsendingen av slike e-poster ved å logge deg inn på din brukerkonto og endre dine preferanser.

 

VÅRT RETTSLIGE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA

 

R-R sine forpliktelser i henhold til personvernreglene forutsetter at vi har et rettslig grunnlag for behandling av dine opplysninger. R-R har som grunnlag «rettmessige interesser» i innsamling og behandling av dine persondata, til formålene som er skissert ovenfor. Det betyr at vi må behandle dine opplysninger på en måte slik at vi kan ivareta egne interesser, som for eksempel rekruttering og ansettelser, og at våre interesser ikke settes til side av dine grunnleggende rettigheter eller interesser. Der vi samler inn og behandler dine data før vi inngår en arbeidskontrakt med deg, vil vi også bruke dette som et rettslig grunnlag for behandling av dine personlige data. Vi er også avhengige av ditt samtykke til å behandle dine personlige data, der hvor det er nødvendig, og vi vil påse at du i slike tilfelle vet hvordan du kan gi slikt samtykke, slik det er spesifisert nedenfor.

 

INFORMASJON R-R DELER MED ANDRE

 

R-R kan dele informasjon innhentet fra denne nettsiden med sine samarbeidspartnere og tredje parts tjenesteleverandører for formål beskrevet i denne personvernerklæringen, som for eksempel webhotel eller koordinering av jobbsøknader. Utover dette vil ikke R-R avsløre eller videresende din informasjon til tredjepart uten ditt samtykke, med mindre (i) R-R er påbudt å gjøre dette som følge av loven eller en rettslig prosess (for eksempel ved en rettskjennelse), (ii)som følge av en forespørsel fra myndigheter ansvarlig for lov og orden, eller (iii) dersom R-R mener at avsløring er nødvendig for å forhindre fysisk skade, økonomisk tap eller i sammenheng med etterforskning av mulige eller reelle ulovlige aktiviteter.

 

For ytterligere informasjon om hvordan R-R sine tjenesteleverandører behandler din informasjon, vennligst kontakt R-R som beskrevet under.

 

Dersom du er ansatt i R-R, reserverer R-R seg retten til å videreformidle din informasjon, dersom anvendelig, i tilknytning til salg eller overføring av alle eller deler av sin forretningsvirksomhet eller aktiva. Dersom din ansettelse blir overført som følge av dette, bør du kontakte din nye arbeidsgiver med eventuelle spørsmål knyttet til behandling av denne informasjonen.

 

DINE RETTIGHETER

 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å behandle din informasjon som beskrevet i denne personvernerklæringen ved å deaktivere din brukerkonto. Se nedenfor for detaljer om hvordan du kontakter oss.

 

Avhenging av ditt bosted kan du også få tilgang til din informasjon ved å kontakte ditt regionale HR Shared Service Centre på HRSSCNorthEurope@Rolls-Royce.com eller ved å kontakte R-R som beskrevet under. Underlagt gjeldende lovgivning kan det kreves en liten avgift for å få tilgang til informasjonen.

 

Du kan oppdatere eller endre din informasjon på hvilket som helst tidspunkt ved å logge inn på brukerkontoen på denne nettsiden ved hjelp av brukernavn og passord.

 

Du har også andre rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, for eksempel retten til å klage til relevant nasjonal tilsynsmyndighet, hvis du mener at R-R ikke håndterer dine personlige opplysninger på riktig måte. Da kan du enten kontakte våre personvernansvarlige, eller bruke opplysningene nedenfor under «Hvordan kontakte oss» for å be om mer informasjon om dine rettigheter.

 

VIDEREFORMIDLING AV DIN INFORMASJON TIL ANDRE LAND

 

Ved å bruke denne nettsiden vil din informasjon bli overført til, lagret og behandlet i et annet land enn ditt eget som beskrevet i denne personvernerklæringen. Ved å fortsette innloggingen aksepterer du at din informasjon kan benyttes på denne måten.

 

HVORDAN R-R BESKYTTER DIN INFORMASJON

 

R-R vedlikeholder tilstrekkelige administrative, tekniske og fysiske beskyttelsestiltak for å forhindre uautorisert tilgang, bruk, modifisering eller avsløring av informasjon som fins i R-R sin forvaring og kontroll. Informasjonen din er lagret på servere av Oracle i rollen som R-R sin databehandler. Oracle har sin egen personvern policy og denne kan du gå inn på via denne linken: http://www.oracle.com/us/corporate/citizenship/introduction/privacy/index.html

 

R-R krever at du oppretter et brukernavn og et passord for å kunne få tilgang til din informasjon via denne hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet ditt konfidensielt og du bør ikke dele dem med noen. R-R vil aldri spørre deg om ditt passord i noen form for kommunikasjon som for eksempel brev, telefonsamtale eller e-post.

 

R-R har etablerte prosesser som sørger for at informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig i forhold til formål beskrevet i denne personvernerklæringen og for å overholde gjeldende rettslige forpliktelser.

 

LINKER TIL ANDRE NETTSIDER

 

Denne nettsiden kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene kan operere uavhengig av R-R. Linkede nettsider kan ha deres egen personvernerklæring eller prosedyrer som R-R anbefaler på det sterkeste at du setter deg inn i. Dersom linkede nettsider ikke er eid eller kontrollert av R-R, er ikke R-R ansvarlig for disse nettsidenes innhold, bruk eller prosedyrer for personvern.

 

OPPDATERINGER AV R-R SIN PERSONVERNERKLÆRING

 

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert fortløpende og uten forvarsel for å kunne reflektere endringer i R-R sine rutiner for informasjonshåndtering. R-R vil legge inn en markant meddelelse på denne nettsiden for å varsle deg om viktige endringer R-R sin personvernerklæring og det vil fremkomme på toppen av erklæringen når denne ble sist oppdatert.

 

HVORDAN KONTAKTE OSS

 

Spørsmål, kommentarer og henvendelser relatert til denne personvernerklæringen eller henvendelser relatert til tilgang til eller endringer av din informasjon i R-R, kan rettes til HR Shared Service Centre på HRSSCNorthEurope@Rolls-Royce.com.